.body.dateHeader/>

TRES MESOS DE FEINA FETA!!/TRES MESES DE TRABAJO HECHO!!

Portem poc mes de 3 mesos com Associació i encara que som novells hem anat fent feina!!

Ja som una trentena de socis i hem tingut donatius importants d'alguns que han ajudat molt, però els petits també valen molt, hem repartit informació per el poble per que ens coneguin, hem esterilitzats mes d'una vintena de gats, hem hagut d'eutanassiar a una gateta por un càncer, hem recollit 4 nadons sense la seva mare y 2 cadells de pocs mesos, vam canviar d'habitat amb èxit a tres gats adults i recollir 6 cadells que volien portar a la gossera. Hem rescatat i operat a Trapella, un gat de pocs mesos que va ser atropellat i se li va haver d'amputar una pota. Tots aquests gatets recollits, gracies a l'ajut i col. col·laboració de persones tant del poble com de fora, han trobat una casa i no tornaran al carrer. En 3 mesos hem pagat mes de 1.500€ en factures del veterinari (que ens fa preus molt ajustats) i hem comprat 2 gàbies trampa, una gàbia d'aïllament, una segona està encarregada, i una altre mes petita per cadells. Ens faran falta mes transportins, el nostre veterinari ens va donar dos. El pinso que donem als nostres gats del Port de la Selva, va a càrrec dels nostres associats, no el podem costejar nosaltres.

Queda molt per fer, necessitem un espai on poder tenir als gats quan ens avisen de que estan en perill, està en marxa, però encara no el tenim, hem rebut avis de cadells al carrer la seva vida pot ser curta, però hem de pregar que la seva mare sàpiga tenir cura d'ells, vigilarem que estiguin bé, de moment no els podem salvar. Al mes d'agost, es difícil fer mes per a tots, hi ha mes naixements i gatets, mes cotxes, mes gent, menys hores lliures.....

Seguirem, el proper estiu estarà tot mes organitzat, tindrem mes gats esterilitzats i esperem comptar amb un espai on poder tenir els gats que trobem en perill, hi haurà llocs específics on es podrà alimentar als gats amb pinso exclusivament, serem mes gent per poder fer molt més... He de donar les gracies a tothom que ens ha ajudat!!

Hem d'arribar a ser mes, necessitem casas d'acollida per els gats malalts o cadells en perill, necessitem mes socis, mes donatius, mes voluntaris per fer tota la feina que encara manca...

Ens ajudeu????


Llevamos poco más de 3 meses como Asociación aunque somos noveles hemos ido trabajando.
Ya somos una treintena de socios y hemos tenido donativos importantes por parte de algunos que han ayudado mucho, las pequeños también valen mucho, hemos repartido información por el pueblo para que nos conozcan, hemos esterilizado más de una veintena de gatos, hemos tenido que eutanasiar a una gata por cáncer, hemos recogido 4 bebés sin su madre y dos cachorros de pocos meses, tuvimos que cambiar de hábitat a 3 adultos con éxito y recoger a 6 cachorros por los que ya habían avisado a la perrera. Hemos rescatado y operado a Trapella, un gato de pocos meses que atropellaron y al que se le tuvo que amputar una pata. Todos estos gatos recogidos, gracias a la ayuda y colaboración tanto de personas del pueblo como de fuera, han encontrado una casa y no volverán a la calle. En tres meses hemos pagado más de 1.500€ en facturas veterinarias (que nos hace los precios muy ajustados), hemos comprado dos jaulas trampa, una de aislamiento, una segunda está encargada y otra más pequeña para cachorros. Nos harán falta más transportines, nuestro veterinario nos donó dos. El pienso de nuestros gatos del Port de la Selva, va a cargo de nuestros socios, no podemos hacernos cargo la asociación.

Queda mucho por hacer, necesitamos un espacio donde ubicar a los gatos cuando nos avisan que están en peligro, está en marcha, pero aún no lo tenemos, hemos recibido avisos de cachorros en la calle, su vida puede ser corta, pero rezamos para que su madre sepa ocuparse de ellos, vigilaremos que estén bien, de momento no los podemos salvar. En el mes de agosto, es difícil para todos hacer más, hay más camadas y gatitos, más coches, más gente, menos horas libres…

Seguiremos, el próximo verano estará todo más organizado, tendremos más gatos esterilizados y esperamos contar con un espacio donde poder tener a los gatos que se encuentren en peligro, habrá lugares específicos donde se puedan alimentar exclusivamente con pienso seco, seremos más gente para hacer mucho más… Tengo que dar las gracias a toda la gente que nos ha ayudado.

Tenemos que llegar a ser más, necesitamos casas de acogida para los gatos enfermos o cachorros en peligro, necesitamos más socios, mas voluntarios para hacer todo lo que aún falta…
Nos ayudais??????Presentación Asamblea General 2013

LA BOTIGUETA DE GATS

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...